Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

 
 
 

Είμαστε υπερήφανοι, για τους αφοσιωμένους υπαλλήλους μας, που χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, ανταποκρινόμενοι άμεσα στις ανάγκες των πελατών μας.

Διαθέτουμε ομάδα προσωπικού τεχνικής υποστήριξης, οι οποίοι είναι έμπειροι και εξειδικευμένοι και προσφέρουμε την άμεση και πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας, στοχεύοντας στην υπέρβαση των προσδοκιών τους.

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εταιρείας απαιτεί την διατήρηση των προσόντων του προσωπικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από την εταιρεία μέσω της διατήρησης επαφών με τα τελευταία επιτεύγματα στον τομέα.


Το προσωπικό συμμετέχει σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και συνέδρια των κορυφαίων εταιρειών στον τομέα της πληροφορικής, κατέχοντας πιστοποιήσεις από κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής παγκοσμίως*.

 
  
*Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιστοποιήσεις του προσωπικού μπορείτε να βρείτε στις "Πιστοποιήσεις".