Τρόποι Λειτουργιας

 

Τρόποι Λειτουργίας


Τρόποι Λειτουργίας


 

Η συσκευές και συστήματα VoIP (Voice Over Internet), όπως υποδηλώνει και το όνομμά τους, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις και μία σειρά από άλλες δικτυακές εργασίες μέσω του δικτύου (ίντερνετ). Συγκεκριμένα, το VoIP (συσκευές, διαχείριση):

 

· Είναι εξ' ολοκλήρου ψηφιακό.


· Σε περίπτωση βλάβης ενός υλικού γίνεται αντικατάσταση μόνο του εξαρτήματος και όχι όλου του τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο συνεχίζει να δουλεύει, παρά το πρόβλημα στο συγκεκριμένο υλικό.


· Παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω Internet (Web Based Inteface), ώστε σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος, οι διαχειριστές του κέντρου μπορούν να το χειριστούν, χωρίς να έρθουν στο χώρο σας.


· Δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων με χρήση Η/Υ - Laptop (softphones).


· Δυνατότητα εγκατάστασης τηλεφώνων έξω από το χώρο της επιχείρησης, τα οποία επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο μέσω Internet.


· Δυνατότητα chat από και προς όλους τους υπολογιστές, που είναι συνδεδεμένοι στο τηλεφωνικό κέντρο.


· Δυνατότητα εγκατάστασης FAX Server.


· Δυνατότητα εγκατάστασης E-MAIL Server και ψηφιακής βάσης δεδομένων.


· Απεριόριστα χαρακτηριστικά, που συνεχώς ανανεώνονται και εμπλουτίζονται με διαδικτυακές ενημερώσεις.