Δυνατότητες

 

Δυνατότητες

 

 

Μερικές σημαντικές δυνατότητες του VoIP είναι οι εξής:

 

1. Τηλεφωνικός κατάλογος αποθηκευμένος στο τηλέφωνο

11. Νυχτερινή λειτουργία

2. Αυτόματος τηλεφωνητής

12. Αποθήκευση συνομιλίας

3. Στατιστικά κλήσεων

13. Γρήγορη κλήση (speed dial)

4. Μαύρη λίστα αριθμών

14. Διαχείριση χωρίς επιπλέον συσκευές

5. Προώθηση κλήσεων

15. Back-up & Restore

6. Αναμονή κλήσεων

16. Λειτουργία "Μην Ενοχλείτε"

7. Αυτόματη επανάκληση (call back)

17. Ανοιχτή ακρόαση

8. Αναγνώριση κλήσεων

18. Αναμονή κλήσεων με μουσική

9. Τηλεσυνδιάσκεψη

19. Αναμονή κλήσεων με ουρές

10. Ενσωμάτωση με υπολογιστή (outlook)

 20. Και πολλές άλλες